Thầy thuốc ưu tú, PGS
LÊ LƯƠNG ĐỐNG
Hiệu trưởng
Trường YHCT Tuệ Tĩnh

Nguyên PGĐ Học viện
Y dược học cổ truyền
Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Nam Y
Việt Nam
Đặc trị
Viêm tai giữa
Hiệu quả cao

Sản phẩm mới