Giao hàng và Nhận hàng

        Người mua có quyền thỏa thuận với www.datdaiduong.vn về phương thức giao hàng với sản phẩm, dịch vụ mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. www.datdaiduong.vn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.
        Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của www.datdaiduong.vn khuyến cáo người mua đọc phần “thông tin phản hồi” ở dưới mỗi chủ đề để biết được mức độ tin cậy của sản phẩm.