Bột cóc dinh dưỡng ĐẠT ĐẠI ĐƯỜNG

Thông Tin

Thành phần: Bột thịt cóc và các củ thảo mộc.

Tác dụng: Chữa chứng cam, kém ăn, chậm lớn.