THÔNG SẠCH MỦ XOANG

Thông Tin

Công dụng:

- Làm mềm xoang

- Xả dịch xoang

- Làm sạch xoang

Cách dùng:

Ngày nhỏ 2-3 lần. Mỗi lần 2 giọt mỗi bên mũi. Mỗi đợt dùng 2-3 lọ.