THUỐC CHỮA VIÊM XOANG GIA TRUYỀN

Thông Tin

Công dụng:

- Làm mềm xoang

- Xả dịch xoang

- Làm sạch xoang